2021

Blommor, bakverk, eller en bok om historia

I vårt förra inlägg pratade vi om representation och avdragsgilla personalfester, och såhär i juletider vill man ju såklart även ge sina anställda lite gåvor! Oavsett om du vill ge blommor, bakverk, eller en bok om historia - vi reder ut vilka gåvor om är skattefria.

Vilka gåvor gäller det?

De flesta typer av gåvor är alltid skattepliktiga, under vissa omständigheter kan dock jubileumsgåvor, minnesgåvor, och inte minst julgåvor vara avdragsgilla (eller skattebefriade).

Aktuellt för år 2021 är även den s.k. Coronagåvan.

Julgåvor

Julgåvan blir skattefri om den kan anses vara av “mindre värde”. Enligt Skatteverkets definition är detta om gåvan inte överstiger 500 kr (inkl. moms). För att julgåvan ska vara skattefri gäller också att gåvan ska ges till alla anställda, eller till en större grupp av anställda.

Skulle gåvans värde överstiga gränsbeloppet blir hela summan skattepliktig, och beskattas då som inkomst av tjänst.

Jubileumsgåvor

Jubileumsgåvor får endast ges då företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum och för kommande jubileer med samma intervaller. En jubileumsgåva får alltså inte ges med kortare intervaller än 25 år och därmed första gången i samband med att företaget firar 25 år. Gränsen för när gåvan blir skattepliktig är när gåvan överstiger 1 500 kr (inkl. moms).

Precis som med julgåvan gäller det att jubileumsgåvan ges till alla anställda, eller till en större grupp. Samma regler gäller även om värdet överstiger gränsbeloppet.

"Julgåvor och jubileumsgåvor måste ges till alla anställda, eller en större grupp"

Minnesgåvor

Till minnesgåvor räknas den typ av presenter som ges t ex. när en anställd över en viss ålder fyller jämnt, eller när personen har arbetat en viss tid i företaget.

De födelsedagar då den anställde fyller jämnt, från 50 år och uppåt.
Efter en längre tids anställning, dock minst 20 år.
När anställningen upphör.

För att en minnesgåva ska bli skattefri krävs att gåvans marknadsvärde inte överstiger 15 000 kr (inkl. moms) och den får heller inte ges mer än en gång utöver vid anställningens upphörande.

"Coronagåvan är skattefri upp till ett värde av 2 000 kr inkl. moms"

Coronagåvan

Coronagåvan infördes första gången inför år 2020, och var då skattefri upp till ett värde av 1 000 kr (inkl. moms). Gåvan kunde ges fram till 31 december 2020, men man kom senare att förlänga möjligheten t.o.m 31 dec 2021.

Man höjde även gränsbeloppet för gåvans värde från 1 000 kr till 2 000 kr (inkl. moms). Något som skiljer Coronagåvan från julgåvan och jubileumsgåvan är att ifall värdet överstiger det satta gränsbeloppet så beskattas endast den överskjutande delen.

Gåvan kan delas upp och hela beloppet behöver inte ges vid samma tillfälle, t ex. går det att ge en gåva för ett värde på 500 kr vid fyra separata tillfällen. Coronagåvan kan med fördel kombineras med en julgåva och innebär ett sammanlagt värde av 2 500 (inkl. moms).

Missa inte chansen att ge bort en Coronagåva innan nyår - Kontakta oss om du behöver rådgivning och tips!

Alla nyheter