2021

Kort läsning: Korttidspermittering

I samband med pandemin förstärktes stödet för korttidspermittering av anställda under perioden år 2020, och januari till september år 2021.

När en anställd permitteras betalar staten ut ersättning för en andel av den anställdes lön, vilket medför att denne får behålla en stor del av sin inkomst även om hen går ner i tjänst, samtidigt som företagets kostnader minskar. Under den ovan nämnda perioden så var subventionsgraden maximalt 75%, och under januari - september år 2021 var det även möjligt för arbetsgivaren att minska arbetstiden med upp till 80%.

Fr.o.m 1 oktober återgår reglerna för korttidspermittering till de normala igen. Den ordinarie subventionsgraden är nu maximalt 33%, och den maximala permitteringsgraden upp till 60%. De ändrade bestämmelserna gör att många företag hädanefter kan få svårare att beviljas stöd.

Är du osäker på hur du påverkas? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!
010 - 101 50 40
info@easycount.se

Alla nyheter