Easypedia

Maria tipsar:
Bokföringsbegreppen du bör ha koll på

Funderar du på att sköta bokföringen på egen hand?Vår revisorsassistent, Maria, förklarar begreppen du bör ha koll på

EASYCOUNT EDUCATION: GUIDER & TIPS FÖR ETT EFFEKTIVARE FÖRETAGANDE
6 OKTOBER 2021

Maria Jansson - Revisorsassistent

Debet & kredit

Debet är den sida av kontot där du anger dina tillgångar. Har du t ex. köpt en maskin så redovisas detta som en ökning av företagets tillgångar i debet. Och kredit är den sida där du redovisar dina skulder. Samma summa du redovisat som en ökad tillgång i debet, ska också redovisas som en ökad skuld i kredit, t ex. som en leverantörsfaktura.

Skillnaden av debet och kredit ska i regel alltid vara noll. Debet & kredit är grundpelare i det som kallas “dubbel bokföring”.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som köpts in i syfte att användas i verksamheten. Exempelvis maskiner och verktyg. Man skiljer på inventarier, som är tillgångar avsedda att användas för företagets räkning under en längre tid, och på lagertillgångar, som är tillgångar avsedda att förbrukas eller säljas.

Verifikation

En verifikation syftar till underlaget som används vid bokföring och dokumentering av en affärshändelse. Det kan vara ett kvitto eller faktura, men kan också röra sig om en rättelse av tidigare felaktig bokföring. En verifikation är kort sagt bara ett dokument eller handling som styrker en bokförd händelse.

Kontering

Kontering innebär att en faktura eller annan affärshändelse redovisas för i bokföringen. Kontering som begrepp kommer av att man redogör för händelsen i ett antal olika konton. Exempelvis kan bokföringen ske i tre konton: företagets bankkonto där uttag redovisas, moms redovisas i ett separat konto, och själva varan i ett tredje konto.

Är du redo att starta eget? Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Maria Jansson

Revisorsassistent

Senaste blogginlägg

Blommor, bakverk, eller en bok om historia
Julbord, gofika eller nyårssupé?
Skattereduktion på inventarieköp
Kort läsning: Korttidspermittering

Ordlista:

Debet
Inventarier
Kontering

Kredit
Verifikation

Easycounts ekonomiska ordlista