Revision

Avsluta året med oss

Genom att anlita Easycount Sweden AB som revisor, vill vi skapa värde för dig oavsett du är i behov av revisor för att uppfylla aktiebolagslagens krav eller vill du ha en extra kvalitetsstämpel för din verksamhet?

Innan vi åtar oss ditt uppdrag, ger vi dig möjlighet att få ett fast(rikt)pris.

Revision
"Modern, värdeskapande revision, till fast rikt-pris"

Vi vill hjälpa dig att utveckla ditt företag

Revision är i grunden ett lagstadgad krav som innebär opartisk granskning av verkställande direktörens och styrelsens förvaltning av bolaget. Revisionen skall utgå från god revisionssed vilket innebär att vi arbetar i enlighet med det internationella regelverket ISA.

Men viktigast av allt, med Easycount Sweden AB som revisionspartner, ges du också förutom den lagstadgade delen, också möjlighet till proaktiv, engagerad och erfarenhetsbaserad rådgivning för att på bästa sätt kunna utveckla ditt företag och vi hjälper dig att identifiera och minimera risker

Revision
Torgny Nilsson - Auktoriserad revisor och delägare

Jag ger dig en timmes gratis konsultation

Låt mig, Torgny, bli din nya revisor - Kontakta mig för fri konsultation!

*Värde 1500 :-

Boka redan nu
map-markerfacebookbriefcaselinkedin