Revision & granskning

Genom att anlita Easycount som auktoriserad revisor får du hjälp med mer än bara granskning,
vi ger dig också möjlighet till proaktiv och erfarenhetsbaserad rådgivning

Vi erbjuder även fast pris för våra bokföringstjänster

För ett enklare företagande

När du anlitar Easycount som auktoriserad revisor, vill vi skapa värde för dig oavsett om du är i behov av revisor för att uppfylla aktiebolagslagens krav eller om vill du ha en extra kvalitetsstämpel för din verksamhet.

Vi erbjuder dig möjligheten att få ta del av våra tjänster till ett fast (rikt-)pris.

Revision med möjlighet till fast pris - Easycount Sweden AB
"Modern, värdeskapande revision, till ett fast (rikt)pris"

Vi vill hjälpa dig att utveckla ditt företag

Vad är då revision? Revision är i grunden ett lagstadgad krav som innebär opartisk granskning av verkställande direktörens och styrelsens förvaltning av bolaget. Revisionen ska utgå från god revisionssed, vilket innebär att vi arbetar i enlighet med det internationella regelverket ISA.

Men viktigast av allt, med Easycount som revisionspartner, ges du förutom den lagstadgade delen, också möjlighet till proaktiv, engagerad och erfarenhetsbaserad rådgivning för att på bästa sätt kunna utveckla ditt företag. Vi hjälper dig bl.a. att identifiera och minimera risker.

För att vara verksam som auktoriserad revisor måste man först ha en akademisk examen inom ekonomi, och genomföra ett prov hos Revisorsinspektionen. Utöver teoretiska kurser tillkommer även minst 5 års praktisk utövning och för att bli godkänd krävs att man även kan presentera intyg och referenser.

Auktoriserad revisor är en internationellt erkänd titel som styrker erfarenhet såväl som färdighet och lämpning för att hantera avancerad och krävande granskning.

Torgny Nilsson, delägare och auktoriserad revisor på Easycount, har varit aktiv som revisor sedan 1990, och startade Cityrevisorerna i Norrköping år 1998. År 2017 slogs dåvarande Easycount AB och Cityrevisorerna ihop för att bli vad det är idag - Easycount Sweden AB. Läs mer om vår historia och vision på Om oss.

Auktoriserad revisor - Easycount Sweden AB
Torgny Nilsson - Auktoriserad revisor - Easycount Sweden AB

Behöver du någon som granskar din bokföring?

Låt mig bli din nya auktoriserade revisor - kontakta mig för en kostnadsfri konsultation
(värde 1500 kr)

// Torgny

Boka redan nu