Revision  i Norrköping & Stockholm

Har ditt företag växt och är i behov av auktoriserad revisor? Oavsett du söker en ny partner inom revision eller önskar en kvalificerad rådgivare hjälper vi dig gärna.

Vi erbjuder dig som kund även möjlighet att köpa våra revisionstjänster till fast riktpris. Fast riktpris innebär precis som det låter, möjlighet att  utifrån fastställda och tydliga parametrar, slippa tråkiga och oväntade överraskningar. Vi vill erbjuda dig som kund ett tydligt och transparent erbjudande. Välkommen att anlita oss som din revisor!

För ett enklare företagande

När du anlitar Easycount som auktoriserad revisor, vill vi skapa värde för dig oavsett om du är i behov av revisor för att uppfylla aktiebolagslagens krav eller om vill du ha en extra kvalitetsstämpel för din verksamhet.

Vi erbjuder dig möjligheten att få ta del av våra tjänster till ett fast (rikt-)pris.

"Modern, värdeskapande revision, till ett fast (rikt)pris"

Vi vill hjälpa dig att utveckla ditt företag

Vad är då revision? Revision är i grunden ett lagstadgad krav som innebär opartisk granskning av verkställande direktörens och styrelsens förvaltning av bolaget. Revisionen ska utgå från god revisionssed, vilket innebär att vi arbetar i enlighet med det internationella regelverket ISA.

Men viktigast av allt, med Easycount som revisionspartner, ges du förutom den lagstadgade delen, också möjlighet till proaktiv, engagerad och erfarenhetsbaserad rådgivning för att på bästa sätt kunna utveckla ditt företag. Vi hjälper dig bl.a. att identifiera och minimera risker.

För att vara verksam som auktoriserad revisor måste man först ha en akademisk examen inom ekonomi, och genomföra ett prov hos Revisorsinspektionen. Utöver teoretiska kurser tillkommer även minst 5 års praktisk utövning och för att bli godkänd krävs att man även kan presentera intyg och referenser.

Auktoriserad revisor är en internationellt erkänd titel som styrker erfarenhet såväl som färdighet och lämpning för att hantera avancerad och krävande granskning.

Torgny Nilsson, delägare och auktoriserad revisor på Easycount, har varit aktiv som revisor sedan 1990, och startade Cityrevisorerna i Norrköping år 1998. År 2017 slogs dåvarande Easycount AB och Cityrevisorerna ihop för att bli vad det är idag - Easycount Sweden AB. Läs mer om vår historia och vision på Om oss.

Auktoriserad revisor - Easycount Sweden AB
Torgny Nilsson - Auktoriserad revisor och delägare

Jag hjälper dig med värdeskapnde revision

Låt mig bli din nya auktoriserade revisor - kontakta mig för en kostnadsfri konsultation
(värde 1500 kr)

// Torgny

Boka redan nu