2021

Sommarjobbande ungdomar

Är ditt företag i behov av extra arbetskraft under sommaren? Vi går igenom vad du ska tänka på när du tar in ungdomar för sommarjobb.

Det första du behöver ta i beaktning är vilken åldersgrupp du riktar dig mot. Barn under 13 får i stort sett inte jobba alls, undantag görs ibland om det gäller enklare och ofarliga arbetsuppgifter som utförs för nära familjs räkning. Exempelvis trädgårdsarbete, frukt- och bärplockning etc. 

För ungdomar i åldern 13-15 gäller en arbetsdag om högst 7 timmar, och högst 35 timmar per vecka. Arbetet får heller inte börja före kl. 06.00, och får inte sluta senare än kl. 20.00. För vila gäller 14 sammanhängande timmar per dygn, och 36 sammanhängande timmar per vecka. Arbetet får inte gå ut över de 4 sammanhängande veckorna som ungdomarna ska vara lediga. Återigen måste arbetet vara av den enklare och ofarligare sorten, och föräldrarna måste även ha gett sitt tillstånd.

För ungdomar som (1) ännu inte fyllt 18 år, men som (2) under kalenderåret fyller minst 16 år, och som (3) även gått ut grundskolan gäller andra regler. De får arbeta högst 8 timmar per dag, och högst 40 timmar per vecka. De ska vara lediga mellan kl. 22.00 och kl. 06.00, alternativt mellan kl. 23.00 och kl. 07.00. Ungdomarna vara lediga minst 12 sammanhängande timmar per dygn, och ha en veckovila på minst 36 sammanhängande timmar. Inom vissa branscher, t. ex. sjukvård, hotell eller restaurang, får dygnsvilan förkortas till 11 sammanhängande timmar. Däremot är det inte tillåtet med arbete mellan kl. 00.00 och kl. 05.00. Arbetet får inte vara riskfyllt. 

För båda åldersgrupper är det krav på 30 minuters rast efter 4,5 timmars arbete. 

För anställningar som är avtalade att pågå högst tre månader finns möjlighet att förhandla bort semesterledighet, arbetstagaren har då rätt till semesterersättning. Arbetstagaren har även rätt till sjuklön, till och med för anställningar kortare än en månad. För att ha rätt till sjuklön måste arbetstagaren har tillträtt positionen och därefter varit anställd i 14 kalenderdagar i följd, om arbetstagaren insjuknar innan 14 dagar har förfallit har hen inte rätt till sjuklön förrän den 15:e anställningsdagen. 

Om du som arbetsgivare redan erbjuder personalförmåner i form av t. ex. träning eller fika så är det viktigt att notera att dessa förmåner även måste erbjudas till hela personalstyrkan, alltså inkluderat sommarjobbare. Annars blir förmånerna skattepliktiga. 

Beroende på hur mycket sommarjobbaren beräknas få i lön så finns vissa avgifter och skatteregler att förhålla sig till. 

För att inte sommarjobbaren ska behöva betala för hög preliminärskatt behöver hen ansöka om jämkning hos Skatteverket. Arbetstagaren uppfyller kraven för att beviljas jämkning när hen får en årslön av 20 135 kr eller mer. Om lönen är 20 135 kr eller mer ska arbetsgivaren ska även betala allmän pensionsavgift med 7%.

Om årslönen blir 20 134 kr eller mindre finns möjlighet till att utbetala lönen utan att dra av någon skatt, då behöver sommarjobbaren fylla i blanketten “Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Oavsett om sommarjobbaren ansöker om jämkning eller uteblivet skatteavdrag, så ska arbetsgivaravgifter betalas om årslönen överstiger 1000 kr. 

För ungdomar som fyllt 15, men ännu inte 18 år så har arbetsgivaravgifterna sänkts till 10,21%, detta gäller för löner och ersättningar upp till 25 000 kr per månad. 

För ungdomar som fyllt 18, men ännu inte 23 år gäller en tidsbegränsad nedsättning under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2023. På lön upp till 25 000 kr per månad är arbetsgivaravgifterna under denna period begränsad till ålderspensionsavgiften, nio tjugondelar av de övriga avgifterna, samt den allmänna löneavgiften, dvs. 19,73%. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter, dvs. 31,42%. 

Alla nyheter