2021

Tillfälligt utvidgat växa-stöd

För att underlätta för småföretagare att anställa under covid-19 har regeringen beslutat att än en gång utvidga växa-stödet. Ursprungligen gällde stödet när det infördes i januari 2017 endast enskilda näringsidkare, och sedan januari 2018 utvidgades stödet till att även omfatta handels- och aktiebolag. Förutsättningarna för att få växa-stödet var då att företaget skulle räknas som ett enmansföretag, dvs. att man dels inte hade anställt någon eller betalat ut lön till någon utöver högst en delägare eller närstående till en sådan. 

Ville man anställa en person så kunde man ansöka om växa-stöd och slapp då betala arbetsgivaravgifter under som mest 12 månader i följd, så länge personens månadsersättning inte översteg 25 000 kr. Arbetsgivaren betalade då endast ålderspensionsavgift. Stödet omfattade endast den först anställde, och gällde inte de nästkommande om man ville anställa fler än en. 

Nu har reglerna tillfälligt uppdaterats, och stödet omfattar nu två anställda, under förutsättningen att företaget fr.o.m 10 september 2020 räknas som ett enmansföretag enligt samma definition som ovan. De anställda behöver även ha tillkommit 10 september 2020 eller senare, men de behöver inte ha anställts under samma tidsperiod. Det går att få stöd för båda dessa personer även om en anställdes 1 juli 2021 och den andra 1 augusti 2021. 

Krav på anställningen som måste uppfyllas är att anställningens varaktighet är minst 3 månader i följd, och måste uppnå minst 20 timmar per vecka. Ersättningen får som tidigare inte överstiga 25 000 kr per månad, annars är arbetsgivaren ålagd att betala fulla arbetsgivaravgifter. Stödet är även förlängt så att arbetsgivaren bara betalar ålderspensionsavgift på ersättningen under 24 månader, istället för 12. Detta gäller för båda anställda. Ändringarna börjar gälla 1 juli 2021 och upphör vid slutet av 2022. Lagen tillämpas på anställningar som påbörjas 1 juli 2021 – 31 december 2022, och på ersättningar som betalas ut under denna period.

Alla nyheter