2021

Avbetalningsplan på anstånd

Regeringen föreslår att företag som har beviljats anstånd med betalning av skatt och moms under pandemin ska få möjlighet att förlänga återbetalningstiden med ytterligare 15 månader. Under den tiden ska företagen följa en avbetalningsplan. Förslaget kommer att finnas med i höstens budgetproposition.

Anståndsmöjligheten har nyttjats av många sedan möjligheten att bevilja så kallade tillfälliga anstånd återinfördes 30 mars 2020. Syftet var att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för i grunden sunda och livskraftiga företag. Skatteverket har hittills beviljat ca 51 000 företag anstånd under pandemin. Totalt handlar det om ca 54,2 miljarder kronor, varav ca 24,1 miljarder kronor redan har betalats tillbaka. Det sammanlagda nettoanståndsbeloppet är ca 30,1 miljarder kronor.

Från många håll uttrycks oro över hur det ska gå för företagen när anstånden med skatten ska regleras. Inte nog med att innevarande periods skatter och avgifter ska betalas, man ska även betala tillbaka skatter och avgifter från tidigare redovisningsperioder som man fått anstånd på. Ett stort antal tillfälliga anstånd ska betalas tillbaka under våren 2022, med början i månadsskiftet mars-april 2022.

Även regeringen ser faran i detta, varför man nu i en promemoria från Finansdepartementet föreslår att företagen ska ges en möjlighet att få återbetalningstiden förlängd med 15 månader, och under den tiden ska man följa en avbetalningsplan för att reglera de uppskjutna skatterna. Anståndsavgiften som hör till anståndsbeloppet ska tas ut till och med den kalendermånad då den betalas enligt avbetalningsplanen. Tanken är att företagen ska få ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda.

Regeringen planerar att presentera en proposition för riksdagen under 2021, och förslaget föreslås träda
ikraft 7 mars 2022.

(källa: BL Nyheter)

Alla nyheter