Nyheter

9 september 2021

Momsfri utbildning och underentreprenörer

De senaste åren har begreppet momsfri utbildning när det gäller underleverantörer blivit allt snävare, och väldigt många visar sig istället hamna i kategorin personaluthyrning. Nu har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande – med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen – som innebär att det nu rimligen inte är många alls som kan betrakta […]
läs mer
6 september 2021

Avbetalningsplan på anstånd

Regeringen föreslår att företag som har beviljats anstånd med betalning av skatt och moms under pandemin ska få möjlighet att förlänga återbetalningstiden med ytterligare 15 månader. Under den tiden ska företagen följa en avbetalningsplan. Förslaget kommer att finnas med i höstens budgetproposition. Anståndsmöjligheten har nyttjats av många sedan möjligheten att bevilja så kallade tillfälliga anstånd […]
läs mer
17 juni 2021

Förslag på skattereduktion

Regeringen har nu presenterat ett färdigt förslag om tillfällig skattereduktion för företag som investerar i maskiner och inventarier under 2021. Detta förslag omfattar alla fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst genom någon form av näringsverksamhet. Den ekonomiska osäkerheten som pandemin fört med sig har resulterat i att många näringsidkare väljer att skjuta på olika […]
läs mer
3 juni 2021

Kort läsning: Sommarrabatt på ungdomar

Regeringen har nyligen lagt fram förslaget att, utöver de sedan tidigare sänkta arbetsgivaravgifterna, sänka avgifterna ytterligare under perioden juni - augusti 2021.  Denna sommarrabatt föreslås gälla för ungdomar i åldern 19-23 år (förtydligande: de som fyllt 18 år vid årets ingång och som ska fylla 19 år, samt de som kommer fylla max 23 år […]
läs mer
26 maj 2021

Tillfälligt utvidgat växa-stöd

För att underlätta för småföretagare att anställa under covid-19 har regeringen beslutat att än en gång utvidga växa-stödet. Ursprungligen gällde stödet när det infördes i januari 2017 endast enskilda näringsidkare, och sedan januari 2018 utvidgades stödet till att även omfatta handels- och aktiebolag. Förutsättningarna för att få växa-stödet var då att företaget skulle räknas som […]
läs mer