2021

Förslag på skattereduktion

Regeringen har nu presenterat ett färdigt förslag om tillfällig skattereduktion för företag som investerar i maskiner och inventarier under 2021. Detta förslag omfattar alla fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst genom någon form av näringsverksamhet.

Den ekonomiska osäkerheten som pandemin fört med sig har resulterat i att många näringsidkare väljer att skjuta på olika typer av investeringar. Förslaget är ett försök från regeringens sida att förmå företag att fortsätta investera, vilket i sin tur förväntas leda till en snabbare återhämtning av den hårt drabbade ekonomin. Förslaget förväntas kosta ca 7 miljarder kr mellan 2021 och 2022. 

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att investeringarna gäller typen materiella inventarier som kommer vara i bruk inom företaget, och som skrivs av genom årliga värdeminskningsavdrag. Skattereduktion ges alltså inte för korttidsinventarier, eller förbrukningsinventarier. Skattereduktion ges heller inte om inventarierna anskaffas med någon annan typ av ersättning eller skattereduktion. Inventarierna måste även ha anskaffats under 2021, och enligt praxis anses inventarierna anskaffade efter leverans. Egentillverkade inventarier anses anskaffade vid färdigställande av produkten. 

Reduktionen föreslås ligga på 3,9% av anskaffningsvärdet, och ytterligare krav finns på att man behöver behålla inventarierna fram tills slutet av det första beskattningsåret som avslutas 31 december 2022 eller senare. 

Även om investeringen ska deklareras för samma period det anskaffades kommer alltså inte skattereduktionen förrän vid deklarationen året därpå. Förslaget kommer, om det går igenom, att träda i kraft 1 januari 2022, och omfattar de inventarier som anskaffats under 2021. 

Alla nyheter