2021

Kort läsning: Coronagåva

Möjligheten för en arbetsgivare att skattefritt ge en gåva (då maximalt 1000 kr) till anställda med anledning av av covid-19, infördes under 2020. I maj 2021, beslutade Riksdagen att höja beloppet till maximalt 2000 kr. De arbetsgivare som redan givit upp till föregående maxbelopp, 1000 kr kan nu ge ytterligare 1000 kr utan att detta beskattas som lön.

Liksom tidigare får gåvan inte vara kontanter eller något som kan växlas mot kontanter och det sammanlagda beloppet är skattefritt upp till 2 000 kr inklusive moms. Skulle gåvans värde överstiga 2000 kr kommer mellanskillnaden beskattas som lön. Förhoppningen är att gåvan skall stimulera det lokala näringslivet som haft det särskilt svårt under pandemin

Utöver skattefri “coronagåva”, finns även möjlighet för en arbetsgivare att tillhanda skattefri parkering även under 2021. Skattefri parkering infördes under 2020 och har nu förlängts. 

Syftet var att underlätta för personalen att transportera sig privat och inte behöva förlita sig på kollektivtrafik, och är därmed ett försök att stävja smittspridningen. 

Alla nyheter