2021

Kort läsning: Sommarrabatt på ungdomar

Regeringen har nyligen lagt fram förslaget att, utöver de sedan tidigare sänkta arbetsgivaravgifterna, sänka avgifterna ytterligare under perioden juni - augusti 2021. 

Denna sommarrabatt föreslås gälla för ungdomar i åldern 19-23 år (förtydligande: de som fyllt 18 år vid årets ingång och som ska fylla 19 år, samt de som kommer fylla max 23 år någon gång under 2021). Sedan tidigare har det beslutats att sänka arbetsgivaravgifterna fr.o.m. 1 januari 2021 t.o.m 31 mars 2023 till 19,73%, nu under juni t.o.m augusti föreslås de alltså sänkas ytterligare till 10,21% för den berörda åldersgruppen. 

Rabatten innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21%) behöver betalas på ersättningar upp till 25 000 kr per månad. För ersättningar som överstiger denna summa ska fulla arbetsgivaravgifter betalas. 

Ändringen föreslås börja gälla 19 juni och omfattar ersättningar som betalas ut under juni, juli och augusti 2021. 

Alla nyheter